Vergunning

Uw BMB vergunning regelen, da’s makkelijk :

- Kies een motoclub of word lied van Jumpy MotoClub 

- Vraag uw vergunning op de app van de FMB-BMB -> app downloaden

- Maak een afspraak bij een arts. Hij zal de medische verklaring moeten tekenen om de aanvraag te vervolledigen

- Betaal het overeenstemmende bedrag op de bankrekening van de VMBB

Opgelet :

- De rijders die voor de eerste maal een vergunning 2020 aanvragen, alsook elke vroegere vergunninghouder die niet is opgenomen in een klassement van het Belgisch Kampioenschap gedurende de vijf voorafgaande jaren (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), dienen verplicht deel te nemen aan en slagen voor een theoretische en praktische vormingssessie georganiseerd door de BMB op het circuit van Mettet op zaterdag 28 maart 2020. Zij zullen nog een inschrijvingsformulier ontvangen met de praktische inlichtingen.

Hebt u nog vragen betreffende uw vergunningsaanvraag ? Neem dan gerust telefonisch contact op met de VMBB op het nr. 053/70.66.50